Zarząd Kolejowego Klubu Wodnego 1929 w Krakowie

Prezes:

Racułt Krzysztof

Zadzwoń

Wiceprezes d/s organizacyjnych:

Monkiewicz Teresa

Zadzwoń

Wiceprezes d/s sportowych:

Skórka Michał

Zadzwoń

Sekretarz:

Włosik Dorota

 

Skarbnik:

Biros Bogusław

Zadzwoń

Czlonkowie Zarzadu:

Piątek Ryszard

Zadzwoń

 

Brzezicka Dominika

Zadzwoń

Zastępcy Czlonków Zarzadu:

Dudek Monika

 

 

Kupczyk Tomasz

 

 

Borucki Mariusz

 

Komisja Rewizyjna

   

Przewodniczący:

Kopeć-Kąkol Anna

Zadzwoń

Członkowie:

Jaworska Anna

Zadzwoń

 

Adamczyk Piotr

 

Dyrektor Klubu : Kwinta Jolanta Zadzwoń
Kierownik Sekcji Kajakarstwa Klasycznego : Krawczyk Ireneusz Zadzwoń

Kierownik sekcji Kajakarstwa Turystycznego:

Dudek Monika