Godziny otwarcia od 8:00 do 19:00

Cumowanie łodzi do pomostu tylko w ciągu dnia

KONTAKT 12 429 93 75 

Elementy slipu:

– pochylnia żelbetowa ze spadkiem 15 % w kierunku nurtu rzeki Wisły,

– ściany oporowe wykonane z grodzic stalowych zwieńczone żelbetowymi oczepami,

– dalba cumownicza,

– schody techniczne.

Wymiary slipu:

Długość 34,7 m

Szerokość 4 m

Schody techniczne – szerokość 1,6 m