W dniu 08 grudnia Członkowie Klubu wybrali Prezesa i Zarząd na kolejną kadencję 2018-2021.
Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
Prezes – Krzysztof Racułt
Wiceprezes ds. organizacyjnych – Teresa Monkiewicz
Wiceprezes ds. sportowych – Michał Skórka
Skarbnik – Bogusław Biros
Sekretarz – Dorota Włosik 
Członek – Kazimierz Malec
Członek – Ryszard Piątek
 
Zastępca Członka Zarządu – Dominika Brzezicka
Zastępca Członka Zarządu – Franciszek Malec
Zastępca Członka Zarządu – Tomasz Kupczyk
 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Rafał Nęcek
Członek – Andrzej Merena
Członek – Wacław Frankiewicz 
 
Gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy udanej kadencji!