Zarząd Kolejowego Klubu Wodnego 1929 informuje, że w dniu 15.03.2019 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze KKW-29 za 2018 rok

Pierwszy termin Zebrania godzina 17.00, drugi termin Zebrania 17.30.

Informacja