Do członków KKW-29

 

W związku z reorganizacją po zakończonym remoncie szatni, prosimy o opróżnienie szafek zawodniczych i zwrot kluczyków. Rzeczy pozostałe w szafkach po dniu 5.12.2020  zostaną usunięte i przechowane w depozycie przez okres 6 miesięcy.

 

 Szafki zawodnicze będą przydzielane niezwłocznie, wyłącznie członkom Klubu nie zalegającym z opłatą składek. Sprawę prosimy potraktować jako pilną.

                                                                                                                                                  

Składka za okres

Członek uczestnik

 

 

osoby do 18

roku życia

Członek zwyczajny

 

 

zawodnicy sekcji kajakarstwa klasycznego reprezentujący barwy KKW-29, zarząd, komisja rewizyjna, pracownicy

Członek zwyczajny/ wspierający

 

członkowie sekcji turystyki kajakowej reprezentujący barwy KKW-29

Członek zwyczajny/ wspierający

 

zajęcia rekreacyjne i inne osoby korzystające

z obiektu

1 miesiąc

10,00 zł

10,00 zł

25,00 zł

35,00 zł

1 rok

(wpłata jednorazowa do końca stycznia)

100,00 zł

100,00 zł

250,00 zł

350,00 zł

 

 

 

Przechowanie sprzętu

 

Okres przechowania

Hangar główny

Teren obiektu KKW-29

1 miesiąc

30,00 zł

15,00 zł

1 rok

(wpłata jednorazowa do końca stycznia)

300,00 zł

150,00 zł

 

 

                                                                                                            Wiceprezes ds. sportowych KKW-29

 

                                                                                                                                                             Michał Skórka