Kolejowy Klub Wodny 1929 jako Operator działając na mocy zarządzenia Nr 857/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2016 zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego

pn. „XVII Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”

OGŁOSZENIE konkurs ofert 2016
FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do ogłoszenia
Sprawozdanie końcowe załącznik nr 2 do ogłoszenia
karta oceny formalnej załącznik nr 3 do ogłoszenia
karta oceny merytorycznej załącznik nr 4 do ogłoszenia
skala punktacji załącznik nr 5 do ogłoszenia
zgoda na udział w pracach komisji załącznik nr 6 do ogłoszenia
oświadczenie o bezstronności załącznik nr 7 do ogłoszenia
nota_ksiegowa_wzor
Zestawienie faktur – załącznik