W zakładce O Klubie prezentujemy historię KKW-29  od początku działalności do końca 2009 roku. Autorką opracowania jest Dominika Sitarz, wychowanka Klubu, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Część opracowania stanowiła pracę magisterską Dominiki na krakowskiej AWF.
W swojej pracy wykorzystała materiały archiwalne Klubu oraz wydawnictwo jubileuszowe „50 lat KKW29” opracowane przez zespół redakcyjny w składzie Lesław Horecki, Mieczysław Marona, Zygmunt Matyaszewski, Stanisław Śliwiński, Kazimierz Żurowski.