Zgodnie z zapisami  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 512), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 546), w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Kolejowy Klub Wodny 1929 z dniem 27 marca wstrzymuje do 9 kwietnia organizację zajęć sportowych sekcji kajakowej dla grupy dzieci, młodzików oraz osób spoza kadry narodowej.
O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Klubu oraz portalu społecznościowym Facebook.
Zarząd Klubu