Decyzją Zarządu KKW-29 z dnia 05.03.2014 r. wprowadzono wysokość opłat
składek członkowskich i opłat za przechowanie sprzętu wodnego na terenie klubu.

Opłaty