Za smutkiem informujemy, że w wieku 59 lat zmarł

Ś.P.
Andrzej Włosik

Człowiek wielce zasłużony na rzecz rozwoju kajakarstwa. Członek Zarządu Kolejowego Klubu Wodnego 1929, Kierownik sekcji turystyki kajakowej KKW-1929.
Oddany pracy społecznej w Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Kajakowej „Dunajec”.
Wieloletni sędzia kajakowy i instruktor kajakarstwa.

A.wlosik

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 sierpnia 2016 r.
o godzinie 11.00 na Cmentarzu w Batowicach.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd KKW-29
Zarząd MZKaj