Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia sportowe sekcji SUP na Bagrach! 
Treningi prowadzone są przez instruktora na specjalistycznym sprzęcie sportowym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Każdy uczestnik przed zejściem na wodę zakłada kamizelkę asekuracyjną. Instruktor płynie z grupą udzielając wskazówek technicznych. 
Sekcja powstała w 2023 roku, cieszy się rosnącą popularnością wśród młodszych mieszkańców Krakowa.
Treningi początkowo prowadzone były na rzece Wiśle, obecnie bazą szkoleniową jest przystań przy ul. Bagrowej 100. 
Akwen i okoliczne tereny Parku Bagry Wielkie sprzyjają uprawianiu nowej dyscypliny sportowej dla dzieci.  
Zajęcia realizowane są w ramach upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Krakowie.
Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.  
 
Zapisy i informacje tel. 605 228 435.