Organizacja spływów rzekami nizinnymi dla amatorów pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Oferta dla zakładów pracy szkół i grup.