Zarząd Kolejowego Klubu Wodnego 1929 w Krakowie

Prezes:

Racułt Krzysztof

501786357

Wiceprezes d/s organizacyjnych:

Monkiewicz Teresa

518766713

Wiceprezes d/s sportowych:

Skórka Michał

609740909

Sekretarz:

Włosik Dorota

 

Skarbnik:

Biros Bogusław

606785541

Czlonkowie Zarzadu:

Piątek Ryszard

796788777

 

Malec Kazimierz

501786358

Zastępcy Czlonków Zarzadu:

Brzezicka Dominika

505255742

 

Malec Franciszek

 

 

Tomasz Kupczyk

 

Komisja Rewizyjna

   

Przewodniczący:

Nęcek Rafał

696426630

Członkowie:

Merena Andrzej

608158116

 

Frankiewicz Wacław

694480157

Dyrektor Klubu : Kwinta Jolanta 506479991
Kierownik Sekcji Kajakarstwa Klasycznego : Krawczyk Ireneusz 660013104

Kierownik sekcji Kajakarstwa Turystycznego:

Dudek Monika